TIME PROJECT in SWEDEN

This is our time
at Tunaskolan 2002

   


"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, recieve and import information and ideas through any media and regardless of frontiers." 
                                                                      Article 19 in the Declaration of the Human Rights
 

Den 8 november 2002 var det åter dags för Time Project. Årets tema "Respecting Diversity" framhåller betydelsen av tolerans, respekt och ökad förståelse för mångfald. Temat har stark anknytning till "International Year for Cultural Heritage". Aktiviteterna i Time Project 2002 fokuserade också på Världsarven som grundar sig på FN-organet UNESCOs konvention till skydd för världens kultur- och naturarv.

Ungdomar i alla tidszoner runt hela klotet ges i Time Project möjlighet att kommunicera detta, liksom begreppet tid och mänskliga rättigheter i ett vidare perspektiv. 

Nytt för år 2002 är att Skolverket informerar om Time Project. Tunaskolan har deltagit i och varit med och utvecklat Time Project sedan starten 1995. Det är anledningen till att Tunaskolan har utsetts till "homebase" för norra Europa. Vill ni veta mer om hur vi har utvecklat projektidén se "The habit of loving Time Projects", eller gå till Kollegiet på KK-stiftelsens hemsida med tips och fakta samt intervju med rektor Wikner Roos rörande projektet. Årets Time Project på Tunaskolan>>>.

Ursprungligen har projektet initierats i Nederländerna av elinQ, som är "headquarter" för Time Project, i samarbete med UNESCO (ASPnet). Vill ni anmäla er till nästa Time Project? Maila Birgitta Nordén! Se även Time Projects internationella webbplats

 

För mer information kontakta Birgitta Nordén | Projektinformatör | Headquarter Time Project | Gäst/Guestbook |
| Mobiltelefon +46(0)70 322 4111 | Tunaskolan, Lund, Sverige | Homebase Northern Europe |

Photo Copyright © 2002 B Nordén/G Ramstorp. All rights reserved. Images on this website may not be used without prior written permission.

 

Uppdaterad  2005-10-30