TIME PROJECT in SWEDEN

This is our time
at Tunaskolan 2003

   


 

TIME PROJECT på Tunaskolan 
den 20 November, 2003.

Videokonferenser äger rum i UCLU:s lokaler, 
Tornavägen 9B vån. 2, enl.
följande schema:

 

 

 
Kl. 8.45 (PRICKPRICK!) Samling vid Huvudentrén på Tunaskolan för en SNABB 
och gemensam promenad till UCLU*.

Kl. 8.50 Ankomst, placering i videokonferensrummet samt - kort -
introduktion>>>.

Kl. 9.00 - 9.30 Videokonferens I med Surabaya, Indonesien.

Kl. 9.30 - 10.00 Videokonferens II med Surabaya, Indonesien.

Kl. 10.00 - 10.30 Videokonferens I med Sintermeertencollege, SMC,
Heerlen, södra Nederländerna.


Kl. 13.45 samling vid Huvudentrén på Tunaskolan för promenad till UCLU.

Kl. 14.00 Ankomst, introduktion och placering i videokonferensrummet.

Kl. 14.30 - 15.00 Videokonferens I med skola i Ontario, Kanada.

Kl. 15.00 - 15.30 Videokonferens II med skola i Ontario, Kanada.

Kl. 15.30 - 16.00 Videokonferens III med skola i Ontario, Kanada.

För mer information kontakta Birgitta Nordén | Projektinformatör | Headquarter Time Project |
| Mobiltelefon +46(0)70 322 4111 | Tunaskolan, Lund, Sverige | Homebase Northern Europe |

Photo Copyright © 2003 B Nordén/G Ramstorp. All rights reserved. Images on this website may not be used without prior written permission.

 

Uppdaterad  2003-11-19